Informace k mé osobě

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, jednooborou psychologii. Studium bylo zakončeno rigorózní zkouškou.

Jsem řádný člen Asociace dopravních a forenzních psychologů s více než dvacetiletou praxí.

Ministerstvem dopravy ČR mi byla udělena akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů